zaterdag 26 november 2016

Kent de wereld om je heen jou wel voldoende?

De eerste tekenen van de lente dienen zich aan. Toch nog met een warme sjaal om mijn hoofd stap ik de hal van Enno’s sportschool binnen. Via een kennis krijg ik zijn naam door, na mijn besluit mijn conditie voor de zomer nog wat op te vijzelen. Een afspraak is vlot gemaakt. Enno’s agenda biedt voldoende ruimte. Wanneer ik me op de afgesproken tijd meld in de fitnessruimte is er niemand. Ik wacht vijf minuten. Ondertussen kijk ik nieuwsgierig om me heen. Toestellen lijken onberoerd en glimmen op de vrijwel ongebruikte vloer. Ramen blinken. Geen vergeten handdoek, bak vol magnesium. Alles ruikt nieuw in de klinische ruimte. Alsof zweet nog geen gelegenheid kreeg zich te vestigen in het materiaal. Ik loop terug de hal in en maak overdreven geluid wanneer ik doe of ik voor de eerste keer mijn jas uittrek. Ah… gestommel. Een gespierde man steekt zijn hoofd om een andere deur, loopt de hal in en reikt me met een ogenschijnlijk stralende lach zijn hand. Het is Enno.

Ietwat ongemakkelijk loop ik achter hem aan opnieuw de fitnessruimte in. We nemen plaats op een bank. Ongelezen tijdschriften prijken op een tafeltje voor ons. Voordat ik aan een trainingsprogramma begin, heeft Enno eerst informatie nodig. Wat is mijn doel? Wat wil ik bereiken? Welk trainingsprogramma past het best bij mijn wensen? Terwijl ik gelegenheid krijg om hierover na te denken, pakt Enno iets te drinken. 

Ik volg zijn bewegingen en opnieuw valt me op dat er een zweem van gemaaktheid om hem heen hangt. Alsof hij acteert. Doet alsof hij vrolijk is. Ons gesprek komt moeizaam op gang. Ik krijg de neiging om op te stappen. Genoeg sportscholen in mijn omgeving. Toch is er iets waardoor ik blijf zitten. Nieuwsgierig? Noem het interesse. De rollen draaien om. Wellicht is het de interviewer in mij. Ik wil weten aan wie ik mij committeer en stel Enno vragen, waarna hij begint te vertellen.


Incasseren, opstaan en weer sterker wordenNa diverse algemeenheden gaat het al snel over ingrijpende levenservaringen die – net als bij iedereen- bestaan uit teleurstellingen, zowel privé als zakelijk. Over afscheid nemen, herpakken en weer ontmoeten. Een ongeluk, waarna hij een zware revalidatieperiode moet doorstaan. Incasseren. Opstaan om daarna zowel mentaal als fysiek weer sterker te worden. Ik hang geboeid aan Enno’s lippen. Wat een verhaal. Wat een strijdlust. Ondanks menig dieptepunt stralen zijn ogen. Wanneer hij vertelt dat deze ervaringen de basis zijn van waar hij nu staat en – middels de sportschool – iets terug wil doen voor de samenleving, beginnen zijn ogen nóg meer te fonkelen. Blijdschap en trots stralen van zijn gezicht. Nu oprecht. Wat een mooi mens! En zo anders dan de man die zich een uur geleden aan mij voorstelde.

Een groeiend zelfvertrouwenIk vraag door. Waarom wil hij iets terug doen? Voor wie in het bijzonder? En hoe? Enno vertelt over het moment in zijn leven waarop hij – als gevolg van al deze gebeurtenissen - in een isolement dreigt te raken. Een buurman haalt hem over om te gaan sporten, waarna Enno tot de conclusie komt dat sporten niet alleen bijdraagt aan een betere fysieke gesteldheid, maar dat hij daarnaast mentaal weerbaarder wordt. Hij ontmoet onbekende mensen. Waardevolle vriendschappen ontstaan. Enno’s zelfvertrouwen groeit met de dag. Iets wat essentieel is bij de sollicitatiegesprekken die hij voert. Al met al verandert sport zijn leven. Zelfs in die mate dat Enno aan de vooravond van een nieuwe baan besluit om zélf een sportschool te beginnen. Om datgene wat hem verder bracht, zelf aan te bieden.

Een andere betekenisDat alles speelde ruim een jaar geleden. Voilà! Door een andere bril en nu met ontzag kijk ik om me heen. De glimmende toestellen op de nieuwe vloer. Deze zijn niet meer klinisch en kil, maar nodigen uit. Om het gevecht met jezelf aan te gaan. Om te overwinnen. De ruimte heeft in de korte tijd een volstrekt andere betekenis gekregen. Datzelfde geldt voor Enno’s ogen en glimlach. Zijn houding spreekt geen boekdelen meer. Wat heeft hij veel bereikt. En wat zou hij veel voor anderen kunnen betekenen! Alleen al door open te zijn over de oorsprong van zijn passie.

Kent de wereld om jou heen je eigenlijk wel voldoende?Rest mij nog één vraag en ik durf hem nu te stellen: ‘Kent de wereld om jou heen je eigenlijk wel voldoende?’ Enno kijkt me getroffen aan en beaamt: “Dat is precies waar het om gaat, vermoed ik. Nóg meer mensen wil ik helpen. Tegemoet komen. Ik zou wel van de daken willen schreeuwen waar sport toe kan leiden. Hoe belangrijk het is. Op basis van mijn verhaal, ervaringen en bovenal gedrevenheid. Ik zou het zo graag willen delen. Maar ik weet niet hoe!”

Mijn tijd is voorbij. Enno kijkt me ietwat verontschuldigend aan: “Het ging over mij, terwijl jij geholpen wil worden!” Ik wuif zijn excuses weg. Enno realiseert zich niet dat het juist over mij ging! Herkenning, erkenning, passie. Zijn verhaal bevat zoveel elementen die mij ervan overtuigen dat ik juist bij hem aan het goede adres ben! Zonder dat hij het weet, trekt hij me over de streep! We plannen een nieuwe afspraak.

Weet jij net als Enno niet zo goed welk verhaal de essentie van jouw bedrijf raakt?


Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou of je organisatie als je geen woorden hebt om je te positioneren. Samen ontdekken we de kern van de boodschap, met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Je krijgt eigen smoel. Je spreekt klare taal. Jouw verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (06 - 1860 4571) (am.degroot@home.nl)

woensdag 2 november 2016

Haken jouw medewerkers niet aan bij de verandering?

Mijn achterbuurman Rob en ik treinen regelmatig samen. Bij toeval reizen we een aantal dagen in de week hetzelfde traject. Alleen in de stiltecoupé is vaak nog een plekje te vinden. Daar lukt het ons niet altijd om een gesprek te voeren. Vrijdags is dat anders. Weinig woon-werk verkeer. Zo ook afgelopen vrijdag. Geen andere passagiers in onze coupé. Toch blijft het stil. Rob kijkt door het raam naar buiten. Het valt me op dat hij er vermoeid en zorgelijk uitziet. Via de weerspiegeling in het raam vangt hij mijn vragende blik en draait zich om. Rob haalt zijn schouders op en zucht: “Als manager weet ik niet meer wat ik moet doen om mijn medewerkers mee te krijgen in de komende reorganisatie. Ze lijken wel verandermoe.”

Verandermoe
Niet vreemd natuurlijk. De reorganisatie die nu binnen zijn organisatie speelt is al de zoveelste verandering in de afgelopen jaren. Medewerkers lijken een beetje murw geslagen: “Mij wordt toch nooit wat gevraagd!” Of mogelijk begrijpen ze de toedracht van de verandering niet: “Waarom is deze noodzakelijk? Het gaat toch goed zoals we het nu doen en altijd hebben gedaan? Misschien beseffen medewerkers niet welke maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de huidige werkstromen en activiteiten. Missen zij de essentie en inhoud van het ‘hoe en waarom?’ Voelen zij zich (mede daardoor) onvoldoende betrokken bij deze materie én beslissing?  Mogelijk is de kennis waarover zij beschikken niet meegenomen in het veranderproces. Voelen zij zich hierdoor minder tot niet serieus genomen?”

Interactie
Gedurende een veranderingsproces speelt participatie van medewerkers een grote rol. Stimuleer daarom de interactie, de dialoog, tijdens de verandering. Het management bij uitstek vormt een cruciale rol om deze dialoog vorm te geven. Dialoog in plaats van alleen maar te informeren. Naast openheid bevordert dit ook de betrokkenheid. Door medewerkers zelf het verhaal te laten vertellen over hoe zij de verandering ervaren, stimuleer je de interactie. En interactie zet aan tot veranderbereidheid. Bij veel reorganisaties is dit helaas geen vanzelfsprekendheid.

Weerstand vermindert
Rob en ik bespreken een aantal mogelijkheden. Eén ervan is om een (verander)film te maken met zowel managers als medewerkers in de hoofdrol. Het maken van een soortgelijke film tijdens een reorganisatieproces bij een andere organisatie leidde recent tot mooie resultaten. Het bleek een ware vondst. In plaats van verzonnen karakters vervulden de medewerkers (inclusief een aantal managers) hierin de belangrijkste rol. Via interviews vertellen zij persoonlijke ervaringen en praktijksituaties die de verandering raken. Een film waarin, naast formele feitelijkheden, ruimte is voor kwetsbaarheid. Door verhalen systematisch rond het veranderthema te verzamelen, krijg je prachtig inzicht in wat er speelt, wat medewerkers bezighoudt, waar zij mee worstelen en wat zij nodig hebben om mee te gaan in de verandering. Want kent de manager de medewerker wel echt? Deze vorm die uitnodigt tot interactie prikkelt de rest van de veranderende organisatie ook. Betrokken collega’s herkennen zich in het verhaal van de geïnterviewde medewerkers.

Effect
De film zorgt er ook voor dat het management signalen opvangt via de verhalen van de medewerkers, dus inzicht krijgt in de onderstroom; ervaringen, belevingen en emoties van alle betrokkenen. Deze signalen geven inzicht in wat medewerkers echt denken, vinden en voelen. Door verhalen te activeren en uit te wisselen krijgen abstracte formuleringen, waarin visie en strategie vaak zijn gegoten, ook betekenis en worden concreet. Aspecten die de veranderingsbereidheid vergroten. Als de kern van de veranderboodschap helder is, kunnen mensen tot actie overgaan. Zij voelen zich betrokken en gehoord.

Rob’s frons vermindert en zijn ogen krijgen weer wat glans. We praten samen verder over de mogelijkheden voor het maken van een veranderfilm binnen de organisatie van Rob. Als we uitstappen op het eindstation is Rob beduidend vrolijker dan toen hij instapte. Voor ons beiden een positieve start van het weekend!


Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou of je organisatie als je geen woorden hebt om je te positioneren. Samen ontdekken we de kern van de boodschap met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Je krijgt eigen smoel. Je spreekt klare taal. Jouw verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (06-1860 4571)

donderdag 13 oktober 2016

Valt jouw talent niet op?

Miranda beschikt over een uniek talent. Een talent dat gehoord, gezien en zeker uitgedragen mag worden. Het liefst deelt zij haar passie met iedereen en doet dan ook enorm haar best om dit talent zichtbaar te maken. Ondanks alle inspanningen, blijft haar bereik minimaal. En ontbeert het Miranda domweg aan tijd om bewuste acties ter vergroting van haar zichtbaarheid te ondernemen. Het gebeurt niet alleen Miranda. Helaas blijven vele talenten vaak onderbelicht. In de huidige tijd, waarin we dankzij de digitale middelen á la minuut wereldwijd met elkaar in verbinding kunnen staan, is het toch jammer om talenten niet te delen? Valt jouw talent wel goed op?

Horen, zien en delen
Ik ontmoet Miranda tijdens een koopavond in Zwolle. Om een parkeerboete te voorkomen, haast ik me vlak voor negenen naar mijn auto. Plotseling word ik overvallen door zuivere muziekklanken die vanuit de openstaande ramen van een klein stadscafé een weg naar buiten vinden en blijven hangen in het nauwe winkelstraatje. Ik stop acuut en loop naar de half geopende cafédeur. Daar hoor ik de prachtige zangstem nog beter. Ik vergeet mijn auto en loop het café binnen. Mijn ogen moeten wennen aan de duisternis. Dan ontwaar ik de makers: een zangeres begeleidt door een pianiste. De combinatie van zang en instrument raakt me. Amper vijf minuten geniet ik van het optreden. Ik val in het slot van de voorstelling. Een mager applaus klinkt. Uit handen van een dito publiek. Zeven koppen tel ik. Ik loop richting het podium en maak kennis met zangeres Miranda. Ik complimenteer haar en geef aan meer te willen horen. Waar en wanneer zijn de volgende optredens? Is haar muziek digitaal te beluisteren? Waar vind ik informatie over deze unieke samenwerking? Is er een website? Mag ik een visitekaartje?

De vragen zijn teveel voor Miranda. Muziek maken, daar is ze goed in. Natuurlijk zou ze graag vaker en voor een groter publiek willen optreden. Dat is tenslotte het liefste wat ze doet. En natuurlijk zou ze over de middelen willen beschikken om een groter bereik te realiseren. Het ontbreekt haar echter aan tijd. En aan kennis over de mogelijkheden om een groter publiek aan te boren. Haar focus ligt bij het maken muziek. Alle tijd die ze beschikbaar heeft, besteedt Miranda hieraan. Vanzelfsprekend. We houden contact. Haar muziek bewonder ik nog een paar keer live en ook neem ik een aantal optredens op. Zowel beeld als geluid. Het materiaal deel ik. Onder andere via social media. Ook verstrek ik geluidsfragmenten aan diverse regionale omroepen. Daarnaast schrijf ik over de indruk die de muziek op me maakt en deel dit verhaal. Geïnteresseerden lezen en delen zelfs opnieuw. Het verhaal over waar Miranda goed in is. Haar unieke talent. Dat verdient aandacht. Dat verdient publiek!

Succes
Ongeveer een half jaar na mijn eerste ontmoeting met Miranda benadert een vriendin me met de vraag om samen een muziekvoorstelling in het Stadstheater te bezoeken. Recent hoorde zij een nieuw geluid op de radio. Aangenaam verrast en geraakt door dit fragment, kocht mijn vriendin voor het eerstvolgende – bijna uitverkochte - optreden van deze muzikanten kaarten. Wanneer ik doorvraag, wordt me duidelijk dat het een optreden van Miranda en haar muziekpartner betreft. Je begrijpt dat ik tegen deze uitnodiging geen ‘nee’ heb gezegd!


Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou of je organisatie als je geen woorden hebt om je te positioneren. Samen ontdekken we de kern van de boodschap, met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Je krijgt eigen smoel. Je spreekt klare taal. Jouw verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn.