woensdag 2 november 2016

Haken jouw medewerkers niet aan bij de verandering?

Mijn achterbuurman Rob en ik treinen regelmatig samen. Bij toeval reizen we een aantal dagen in de week hetzelfde traject. Alleen in de stiltecoupé is vaak nog een plekje te vinden. Daar lukt het ons niet altijd om een gesprek te voeren. Vrijdags is dat anders. Weinig woon-werk verkeer. Zo ook afgelopen vrijdag. Geen andere passagiers in onze coupé. Toch blijft het stil. Rob kijkt door het raam naar buiten. Het valt me op dat hij er vermoeid en zorgelijk uitziet. Via de weerspiegeling in het raam vangt hij mijn vragende blik en draait zich om. Rob haalt zijn schouders op en zucht: “Als manager weet ik niet meer wat ik moet doen om mijn medewerkers mee te krijgen in de komende reorganisatie. Ze lijken wel verandermoe.”

Verandermoe
Niet vreemd natuurlijk. De reorganisatie die nu binnen zijn organisatie speelt is al de zoveelste verandering in de afgelopen jaren. Medewerkers lijken een beetje murw geslagen: “Mij wordt toch nooit wat gevraagd!” Of mogelijk begrijpen ze de toedracht van de verandering niet: “Waarom is deze noodzakelijk? Het gaat toch goed zoals we het nu doen en altijd hebben gedaan? Misschien beseffen medewerkers niet welke maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de huidige werkstromen en activiteiten. Missen zij de essentie en inhoud van het ‘hoe en waarom?’ Voelen zij zich (mede daardoor) onvoldoende betrokken bij deze materie én beslissing?  Mogelijk is de kennis waarover zij beschikken niet meegenomen in het veranderproces. Voelen zij zich hierdoor minder tot niet serieus genomen?”

Interactie
Gedurende een veranderingsproces speelt participatie van medewerkers een grote rol. Stimuleer daarom de interactie, de dialoog, tijdens de verandering. Het management bij uitstek vormt een cruciale rol om deze dialoog vorm te geven. Dialoog in plaats van alleen maar te informeren. Naast openheid bevordert dit ook de betrokkenheid. Door medewerkers zelf het verhaal te laten vertellen over hoe zij de verandering ervaren, stimuleer je de interactie. En interactie zet aan tot veranderbereidheid. Bij veel reorganisaties is dit helaas geen vanzelfsprekendheid.

Weerstand vermindert
Rob en ik bespreken een aantal mogelijkheden. Eén ervan is om een (verander)film te maken met zowel managers als medewerkers in de hoofdrol. Het maken van een soortgelijke film tijdens een reorganisatieproces bij een andere organisatie leidde recent tot mooie resultaten. Het bleek een ware vondst. In plaats van verzonnen karakters vervulden de medewerkers (inclusief een aantal managers) hierin de belangrijkste rol. Via interviews vertellen zij persoonlijke ervaringen en praktijksituaties die de verandering raken. Een film waarin, naast formele feitelijkheden, ruimte is voor kwetsbaarheid. Door verhalen systematisch rond het veranderthema te verzamelen, krijg je prachtig inzicht in wat er speelt, wat medewerkers bezighoudt, waar zij mee worstelen en wat zij nodig hebben om mee te gaan in de verandering. Want kent de manager de medewerker wel echt? Deze vorm die uitnodigt tot interactie prikkelt de rest van de veranderende organisatie ook. Betrokken collega’s herkennen zich in het verhaal van de geïnterviewde medewerkers.

Effect
De film zorgt er ook voor dat het management signalen opvangt via de verhalen van de medewerkers, dus inzicht krijgt in de onderstroom; ervaringen, belevingen en emoties van alle betrokkenen. Deze signalen geven inzicht in wat medewerkers echt denken, vinden en voelen. Door verhalen te activeren en uit te wisselen krijgen abstracte formuleringen, waarin visie en strategie vaak zijn gegoten, ook betekenis en worden concreet. Aspecten die de veranderingsbereidheid vergroten. Als de kern van de veranderboodschap helder is, kunnen mensen tot actie overgaan. Zij voelen zich betrokken en gehoord.

Rob’s frons vermindert en zijn ogen krijgen weer wat glans. We praten samen verder over de mogelijkheden voor het maken van een veranderfilm binnen de organisatie van Rob. Als we uitstappen op het eindstation is Rob beduidend vrolijker dan toen hij instapte. Voor ons beiden een positieve start van het weekend!


Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou of je organisatie als je geen woorden hebt om je te positioneren. Samen ontdekken we de kern van de boodschap met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Je krijgt eigen smoel. Je spreekt klare taal. Jouw verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (06-1860 4571)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten